चिकित्सा सहायता अन्तर्राष्ट्रिय क्रेस्ट

मर्मत गरिएको अक्सीजन केन्द्रकहरू

यी नविकरण अक्सिजन केन्द्रकहरू पूर्ण रूपमा सेवा र पूर्ण समाधान प्याकेजको अंश हुन्। तिनीहरू LMICs मा सामना वास्तविकता को लागी उपयुक्त छन्

मर्मत गरिएको अक्सीजन केन्द्रक ब्रोशर