चिकित्सा सहायता अन्तर्राष्ट्रिय क्रेस्ट

शिक्षा र बैठक केन्द्र

सुविधाजनक र शान्तिमय स्थानमा एक बैठक केन्द्र

चिकित्सा सहायता अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा र बैठक केन्द्रमा हामीसँग तपाईंको सबै प्रशिक्षण र बैठक आवश्यकताहरूको लागि उत्तम सेटिंग छ। हामीसँग उपलब्ध विकल्पहरू अन्वेषण गर्न आउनुहोस् र हामीलाई भ्रमण गर्नुहोस्।

चिकित्सा सहायता अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा र बैठक केन्द्र

शिक्षा र बैठक केन्द्र बोर्च