Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Bàn vận hành

Bàn điều hành không có số lượng lớn và phức tạp

Bàn điều hành được chứng nhận CE, do Châu Âu sản xuất, đã được phê duyệt vượt qua những thách thức phải đối mặt trong LMIC và công tác cứu trợ thiên tai. Mang lại giá trị tuyệt vời cho đồng tiền, nó được vận hành thủ công không cần dùng điện, dễ vận chuyển – ví dụ như đối với công việc tiếp cận từ bệnh viện chính và có nhiều loại phụ kiện để có thể định cấu hình phù hợp với mọi loại phẫu thuật.

Medical Aid International The MAI Operating Table

Bảng điều hành MAI