Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Bảng điều hành MAI

Làm việc hàng ngày trong môi trường ít tài nguyên, chúng tôi nhận thấy nhu cầu cấp thiết về một bàn mổ thủ công đa năng, chắc chắn, đáp ứng mọi lĩnh vực chăm sóc phẫu thuật. Sử dụng kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi và làm việc với một nhà sản xuất Châu Âu, chúng tôi đã có một sản phẩm phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của mình.

Viện trợ y tế quốc tế Bàn mổ MAI

Sách giới thiệu bộ công cụ được đào tạo