Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Chúng ta làm gì

Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị phù hợp cho các nước có thu nhập thấp đến trung bình. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các tổ chức lớn và nhỏ; từ giai đoạn tư vấn thông qua mua sắm, hậu cần, lắp đặt, đào tạo và chăm sóc sau.

Mục tiêu của chúng tôi

Medical Aid International hoạt động để cải thiện việc chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới đang phát triển thông qua việc cung cấp thiết bị và phụ kiện y tế, đào tạo và hỗ trợ y sinh phù hợp với ngữ cảnh, phù hợp với mục đích và phù hợp với từng dự án.

Hàng hóa & dịch vụ

Chúng tôi cung cấp thiết bị y tế chuyên dụng, phù hợp với môi trường tài nguyên thấp.

Tăng cường thực hành

Chúng tôi lắp đặt thiết bị và đào tạo người dùng để nâng cao thực hành trong nước.

Giá trị của đồng tiền

Chúng tôi sử dụng cổ phiếu được tặng và chiết khấu để tối đa hóa tính hữu ích trong ngân sách của mỗi khách hàng.