Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Phản hồi COVID-19

Chúng tôi rất vui mừng được làm việc cùng và hỗ trợ người bạn tốt của chúng tôi là Strive Masiyiwa, người vừa được bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Liên minh Châu Phi để vận động khu vực tư nhân ứng phó với đại dịch COVID-19. Một phần của phản hồi này bao gồm việc tạo ra nền tảng Nhà cung cấp COVID-19 mà chúng tôi rất tự hào là một phần của nó.

Chúng tôi thực sự rất vui khi có thể cung cấp những lợi ích từ kinh nghiệm của Medical Aid International trong môi trường LMIC cho nhóm Máy thở quỹ đạo Virgin khi họ phát triển máy thở. Tại đây, Giám đốc Kỹ thuật Y sinh của chúng tôi, Tony Royston có thể được nhìn thấy đang thực hiện nhiều bài kiểm tra khác nhau. Các thành viên khác trong nhóm cố vấn của chúng tôi là Tiến sĩ Roy Miller, Cố vấn Y tế của chúng tôi, người đã làm việc tại Malawi trong bốn năm với tư cách là Chuyên gia gây mê tư vấn và Tim Beacon, Giám đốc điều hành của Medical Aid International và trước đây là Bác sĩ Phòng điều hành.

Hình ảnh sản phẩm Medical Aid International COVID-19

Hãy xem những gì chúng tôi làm