Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

EcoClave ™

Một trong những lĩnh vực quan trọng, nhưng thường bị bỏ qua, trong việc chăm sóc sức khỏe thế giới đang phát triển là khử trùng. Tiệt trùng dụng cụ phẫu thuật và các vật dụng khác thường được công nhận là một thách thức lớn ở các nước đang phát triển. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăm sóc bệnh nhân, do tăng nguy cơ lây nhiễm chéo do chu kỳ khử trùng không hoàn chỉnh.

EcoClave ™ đang hoạt động

Sử dụng kinh nghiệm của mình, chúng tôi đã đưa ra một giải pháp… EcoClave ™ có thể được sử dụng ở những khu vực không có điện hoặc không đáng tin cậy. Nồi hấp này sử dụng gỗ rất hiệu quả và là câu trả lời mang tính cách mạng cho vấn đề này. Chu kỳ tiệt trùng hoàn chỉnh được đảm bảo trong môi trường không có điện hoặc nguồn cung cấp điện không ổn định. Thiết kế độc đáo của nó có nghĩa là nó sử dụng nhiên liệu và nhiệt rất hiệu quả, do đó nhiệt độ tiệt trùng trong nồi hấp đạt được nhanh chóng (khoảng 20 phút chu kỳ đầu tiên, 8 phút, thứ hai) và dễ dàng duy trì trong suốt thời gian của nó. Công suất lớn của nó có nghĩa là toàn bộ bộ phẫu thuật chung có thể được khử trùng.

Bản pdf “EcoClave ™” khám phá chi tiết hơn lĩnh vực khử trùng trong môi trường ít tài nguyên và cũng chứa một số dữ liệu thú vị từ bảng câu hỏi mà Tim Beacon đưa ra khi điều hành Chương trình Chăm sóc Chấn thương Ban đầu ở Uganda. Điểm mấu chốt là hầu như không có cơ sở nào hiện nay tiệt trùng thiết bị của họ theo tiêu chuẩn an toàn và thỏa đáng. Điều này có ý nghĩa lớn đối với tỷ lệ lây nhiễm của bệnh nhân. Theo kinh nghiệm của chúng tôi và trong cuộc thảo luận với những người khác Đó là bức tranh chung trên toàn cầu. EcoClave ™ cung cấp một giải pháp đồng thời hoạt động như một ống dẫn để tăng cường thực hành tốt và an toàn.

Xem video

Tải xuống

Tìm hiểu thêm về hệ thống Nồi hấp đốt củi EcoClave ™ bằng cách tải xuống các tài liệu dưới đây.

Bản trình bày EcoClave ™

Tờ rơi EcoClave ™

Áp phích EcoClave ™ GASOC