Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Máy tập trung oxy tân trang

Các thiết bị tạo oxy được tân trang lại này được bảo dưỡng đầy đủ và là một phần của gói giải pháp hoàn chỉnh. Chúng phù hợp với các thực tế phải đối mặt trong LMIC

Tài liệu giới thiệu về máy tập trung oxy được tân trang