Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Nơi chúng tôi làm việc

Chúng tôi đã làm việc trên toàn cầu, cung cấp thiết bị y tế chuyên dụng, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cứu trợ thiên tai và các cơ hội đào tạo bền vững, chủ yếu làm việc tại các quốc gia có thu nhập thấp đến trung bình.