चिकित्सा सहायता अन्तर्राष्ट्रिय क्रेस्ट

जो फिलपोट

अपरेशन प्रबन्धक

जो जुलाई २०१ in मा हामीसँग सामेल भयो र हाम्रो अपरेशन्स म्यानेजर हो। जो एनएचएस, ग्राहक सम्बन्ध र वित्त भित्र प्रशासकीय भूमिकाबाट अनुभव को एक धन ल्याउँछ। जो स्कीइ,, बगैंचा, पढ्न र रमाईलो मन पर्छ।