चिकित्सा सहायता अन्तर्राष्ट्रिय क्रेस्ट

लीन दिन

व्यापार र वित्त प्रबन्धक

Leanne हाम्रो व्यवसाय र वित्त प्रबन्धक हो, हाम्रो खाता र प्रशासन को हेरचाह। Leanne लेखा मा एक पेशेवर योग्यता छ। उनी एक व्यस्त मम हुन् र सक्रियतासाथ ब्लिसलाई सहयोग गर्छिन्, धेरै चाँडै जन्मेका बच्चाहरूको लागि पैसा जुटाउँछिन्, एकदम साना, ज्यादै बिरामी।