Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Amy Philpot

Vận hành thiết bị và dụng cụ

Amy bắt đầu công việc tạm thời với MedAid vào mùa hè năm 2019 sau khi hoàn thành A Levels của mình. Amy trở lại làm việc toàn thời gian với MedAid kể từ tháng 7 năm 2020 với tư cách là người phụ trách thiết bị và dụng cụ.

Khi rảnh rỗi, Amy thích đọc sách, nghiên cứu ngôn ngữ và đi dạo cùng chó.