Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Gary Chester

Hoạt động kho hàng

Tiến sĩ Gary Chester, người từng là giáo viên Vật lý, hiện là nhiếp ảnh gia và khách du lịch tự do hiện đang tình nguyện làm điều hành kho hàng bán thời gian của chúng tôi. Gary là một người bạn tốt trong gia đình CEO Tim Beacons. Trên thực tế, vào năm 2010, Gary đã nghĩ ra cái tên MedAid.