Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Katie Sampson

Dịch vụ hỗ trợ tiếp thị và giáo dục

Katie đã tham gia với chúng tôi vào tháng 10 năm 2019 để chăm sóc nền tảng Học y sinh, truyền thông xã hội và tiếp thị của chúng tôi.

Katie lớn lên là bạn thân với con gái giữa của Tim nên luôn ý thức được công việc to lớn mà MedAid đạt được.

Sau khi rời công việc trước đây là phân phối công nghệ khi cô có con gái vào năm 2018, Katie rất hào hứng khi có cơ hội làm việc với MedAid.