Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Ngày Leanne

Giám đốc Tài chính & Kinh doanh

Leanne là Giám đốc Tài chính và Kinh doanh của chúng tôi, chăm sóc các tài khoản và quản trị của chúng tôi. Leanne có bằng cấp chuyên nghiệp về kế toán. Cô ấy là một người mẹ bận rộn và tích cực hỗ trợ Bliss, kiếm tiền cho những đứa trẻ sinh ra quá sớm, quá nhỏ, quá ốm yếu.