Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Tony Royston

Kỹ sư y sinh

Tony đã tham gia thiết kế, sản xuất, đào tạo và sử dụng thiết bị y tế trong nhiều năm. Ông có kinh nghiệm đáng kể trong cả lĩnh vực NHS và OEM. Anh ấy cũng đã từng làm việc trong ngành công nghiệp, nơi anh ấy chia sẻ trách nhiệm tổ chức đào tạo sau đại học cho một nhà sản xuất lớn trên toàn cầu. Với mong muốn ngày càng tăng được sử dụng các kỹ năng của mình để giúp đỡ LMIC, anh ấy, vợ và con trai đã tình nguyện cho một tổ chức phi chính phủ toàn cầu trong 11 năm, chủ yếu ở Tây Phi. Khi trở lại, anh rất vui khi có thể tiếp tục đam mê hỗ trợ người châu Phi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với MedAid, với khóa đào tạo y sinh trực tuyến đang phát triển và làm việc với toàn bộ nhóm MedAid để tìm ra giải pháp phù hợp cho khách hàng của chúng tôi. Anh ta cũng đã hỗ trợ lấy mẫu bánh quy văn phòng, được cho là để bù đắp cho việc anh ta bị thiếu kem sữa trứng khi ở Châu Phi!