Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Trung tâm Giáo dục & Hội họp

Một trung tâm hội họp ở một vị trí thuận tiện và yên bình

Tại Trung tâm Hội nghị và Giáo dục Quốc tế Medical Aid, chúng tôi có cơ sở hoàn hảo cho tất cả các nhu cầu đào tạo và hội họp của bạn. Hãy đến và ghé thăm chúng tôi để khám phá các tùy chọn mà chúng tôi có sẵn cho bạn.

Medical Aid International Education and Meeting Centre

Trung tâm giáo dục và hội họp